[:pl]

Ukazał się nowy tom czasopisma Studia Europaea Gnesnensia (24/2022), w którym można znaleźć m.in. następujące artyiuły:

  • Ivo Topalilov, Ulpia Topeiros, The Imperial Nomen Gentilicium in a City-Title in Roman Thrace
  • Ignacy Lewandowski, „Sbigneis” Mikołaja Kotwicza ze Żnina, czyli niedokończone dzieło epickie o prymasie Zbigniewie Oleśnickim

Więcej informacji: strona czasopisma.

[:]