[:pl]

W związku z wprowadzeniem od września 2023 r. możliwości wyboru języka łacińskiego jako drugiego języka obcego w VII-VIII klasach szkoły podstawowej i w liceum, Polskie Towarzystwo Filologiczne uruchamia Cenzus Latynistów. Jest to baza danych, która posłuży do zbierania informacji statystycznych o nauczycielach języka łacińskiego w Polsce oraz do ułatwienia kontaktów między szkołami a potencjalnymi nauczycielami. Więcej informacji: strona PTF-u.

[:]