[:pl][:pl][:pl]Do 10 lutego 2023 r. trwa nabór na stanowisko adiunkta w projekcie badawczym Sonata NCN „Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa: mit, historia i obszar pomiędzy nimi” realizowanym na Wydziale Historii UW.

Więcej informacji: strona UW (więcej informacji nt. projektu: dr Bartłomiej Bednarek)[:][:][:]