[:pl]

W dniach 28-29 września 2023 r. w Toruniu odbędzie się CX Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, który tym razem zamiast tradycyjnej konferencji przybierze formułę warsztatową. Do namysłu i dyskusji zaproponowano następujące tematy: 1. dydaktyka języków klasycznych; 2. dydaktyka literacko-kulturowa; 3. język łaciński w szkole; 4. przyszłość filologii klasycznej.

[:]