Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazał się drugi tom (ks. X-XVII) przekładu Epopei o wojnie punickiej Syliusza Italika w tłumaczeniu i opracowaniu Stanisława Śnieżewskiego, Marcela Nowakowskiego i Wojciecha Kowalskiego (Kraków 2022, ss. 184).

Syliusz Italikus
Share this...