[:pl]

Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC/Homini ukazała się książka: Jean-François Champollion, List do Pana Daciera, sekretarza stałego Królewskiej Akademii Napisów i Literatury, dotyczący alfabetu hieroglifów fonetycznych, wykorzystywanych przez Egipcjan do zapisywania na swoich pomnikach tytułów, imion i przydomków władców greckich i rzymskich, z języka francuskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Filip Taterka (Kraków 2022, ss. 370); partnerem publikacji jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Więcej informacji: strona wydawnictwa.

Jean-François Champollion, List do Pana Daciera
[:]