Nakładem wydawnictwo WAM ukazały się Źródła muzułmańskie o Jezusie (Ewangelia Barnaby, At-Tabari, Żywot Jezusa, Słowa (logia) Jezusa u pisarzy muzułmańskich) w przekładzie Jolanty i Jana Kozłowskich, Katarzyny Pachniak, Łukasza Piątaka i Marka Starowieyskiego, w opracowaniu Marka Starowieyskiego i Łukasza Piątaka (Kraków 2022, ss. 544). Więcej informacji: strona wydawnictwa.