W wydawnictwie Collegium Columbinum ukazała się książka Karola Głombiowskiego pt. Literatura polska w obiegu społecznym na Śląsku od XVI do XVIII wieku. I tom książki dotyczy literatury w języku łacińskim (Kraków 2021, t. I: 481 ss., t. II; 200 ss.).

Więcej informacji: strona wydawnictwa

Karol Głombiowski, Literatura polska w obiegu społecznym na Śląsku od XVI do XVIII wieku