W najnowszym tomie Rocznika Komparatystycznego (12, 2021) ukazał się m.in. artykuł Aleksandry Arndt pt. Antynomie Atalanty i ich konkretyzacje antyczne. Wszystkie teksty dostępne są bezpłatnie online. Więcej informacji: strona czasopisma.