W dniach 11-14 maja 2022 r. w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca teatru Plauta „Plautus from Page to Stage II”. Konferencja jest kontynuacją wydarzenia zorganizowanego w 2019 r. przez Uniwersytet Masaryka w Brnie (link). Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2022 r.

CfP Plautus Poznań 2022