Nakładem TW Historia Iagellonica ukazał się Słownik anagramów, repetycji i palindromów w epice rzymskiej Stanisława Śnieżewskiego (Kraków 2021, ss. 261).

Stanisław Śnieżewski, Słownik anagramów, repetycji i palindromów w epice rzymskiej
Stanisław Śnieżewski, Słownik anagramów, repetycji i palindromów w epice rzymskiej
Share this...