Do dnia 14 stycznia 2022 r. można ubiegać się  o stypendium doktoranckie w projekcie dra hab. Michała Marciaka pt. Podróż i mobilność w hellenistycznej i wczesnorzymskiej Palestynie, realizowanego na UJ. Konkurs dotyczy jednego stanowiska doktoranckiego (5 000 brutto) na 4 lata. Głównym zadaniem doktoranta będzie analiza tekstu LXX w porównaniu do Biblii Hebrajskiej w zakresie terminologii podróży. Kandydat powinien wykazać się znajomością biblijnego języka greckiego lub hebrajskiego (priorytetem jest znajomość języka greckiego); jeśli wybrany kandydat nie zna jednego z wymaganych języków, będzie musiał przejść intensywne szkolenie w ciągu pierwszych dwóch lat studiów. Kandydat powinien posiadać dobrą znajomość języka angielskiego. Więcej informacji: strona UJ.