Nakładem The University of Wisconsin Press ukazała się praca zbiorowa pt. Slavery and Sexuality in Classical Antiquity, w której można znaleźć m.in. artykuł Rafała Matuszewskiego pt. Same-Sex Relations between Free and Slave in Democratic Athens.
Więcej informacji: strona wydawnictwa

Slavery and Sexuality in Classical Antiquity
Slavery and Sexuality in Classical Antiquity
Share this...