Nakładem Księgarni Akademickiej ukazała się Historia Armenii w trzech księgach Chorenacy’ego Mowsesa w tłumaczeniu Stanisława Ulaszka (z języka rosyjskiego) i pod redakcją Andrzeja Pisowicza (Kraków 2021, ss. 338).

Chorenacy Mowses, Historia Armenii w trzech księgach

Więcej informacji: strona wydawnictwa.