Redakcja czasopisma Classica Cracoviensia zaprasza do składania tekstów do numeru 24 (2021) z zakresu antyku grecko-rzymskiego, recepcji antyku w kulturach późniejszych oraz literatury bizantyńskiej, nowołacińskiej i nowogreckiej. Artykuły oraz recenzje w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski i włoski) można nadsyłać do 31 października 2021 r. Więcej informacji: strona wydawnictwa. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że czasopismo w tym roku zostało umieszczone na liście ERIH+ (link).