Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec w serii Źródła monastyczne (t. 95) ukazały się Źródła prawne do reformy monastycznej w czasach karolińskich w przekładzie Bartosza Leszkiewicza i Anety Pieniądz z redakcją naukową Michała Tomasza Gronowskiego i Anety Pieniądz (Kraków 2020, ss. 404).

Źródła prawne do reformy monastycznej w czasach karolińskich

Więcej informacji: strona wydawnictwa.