Nakładem Wydawnictwa von Boroviecky ukazało się tłumaczenie Komentarza do „De hebdomadibus” Boecjusza Tomasza z Akwinu w przekładzie i opracowaniu Michała Zembrzuskiego. Książka dostępna jest w wersji papierowej i w darmowej wersji elektronicznej.

Więcej informacji: strona wydawnictwa i Naukowego Towarzystwa Tomistycznego (plik PDF)

Tomasz z Akwinu, Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza
Tomasz z Akwinu, Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza