Nakładem Wydziału Polonistyki UW ukazała się książka Barbary Milewskiej-Waźbińskiej pt. Res – verba – imagines. Z rozważań o literaturze łacińskiej i kulturze dojrzałego baroku (Warszawa 2021).

Barbara Milewska-Waźbińska, Res – verba – imagines. Z rozważań o literaturze łacińskiej i kulturze dojrzałego baroku

Więcej informacji na profilu fb IFK UW.