Do 16 maja 2021 r. można nadsyłać zgłoszenia do I edycji Warsztatów sermonistycznych IBL PAN Badania nad kaznodziejstwem średniowiecznym w Polsce. Przegląd tematów. Konferencja w trybie online odbędzie się w dniach 20-21 maja 2021 r.

Informacje organizatorów
Pierwsza edycja warsztatów ma na celu skonsolidowanie środowiska młodych badaczy i wydawców średniowiecznych tekstów. Będzie to okazja do poznania się oraz do dyskusji o problemach wydawniczych i interpretacyjnych. Zaproszeni goście wygłoszą wprowadzające w tematykę sermonistyki referaty. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań nad zbiorami lub pojedynczymi kazaniami średniowiecznymi, zarówno łacińskimi, jak i wernakularnymi (polskimi, czeskimi, niemieckimi). Oczekujemy na komunikaty do 16 maja w formie prezentacji (ok. 20 min.) wykonanymi w PowerPoint.
Zgłoszenia prosimy kierować wraz z krótkimi streszczeniami komunikatów na adres: warsztatysermonistyczne@gmail.com.

Więcej informacji: strona wydarzenia na Facebooku