Dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarł dr Józef Macjon (ur. 8 grudnia 1938 r.). Był filologiem klasycznym, przede wszystkim znawcą i doskonałym nauczycielem greki w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ. Pełnił przez wiele lat m.in. funkcję prezesa (ostatnio honorowego prezesa) Oddziału Łódzkiego PTF.