Ukazał się nowy tom czasopisma Linguistica Copernicana (17, 2020), w którym znajdują się m.in. artykuły Wojciecha Stelmacha pt. Język tekstu z kodeksu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (sygnatura Cim. 769) i Marcina Kuźmickiego pt. Emendacje w tekstach średniowiecznych – problem ich interpretacji i edycji (na przykładzie zapiski sądowej z księgi ziemskiej poznańskiej II). Cały numer dostępny jest na stronie czasopisma.