Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się książka Szymona Wieczorka pt. Galla Anonima opowieść o królu Bolesławie i ubogim kleryku. Moraliter, anagogice, allegorice, historice (Rzeszów 2020, ss. 149).Więcej informacji: strona wydawnictwa

Szymon Wieczorek,  Galla Anonima opowieść o królu Bolesławie i ubogim kleryku
Szymon Wieczorek, Galla Anonima opowieść o królu Bolesławie i ubogim kleryku