W najnowszym numerze Piotrkowskich Zeszytów Historycznych (XXI 2020, z. 3) znajdują się dwa artykuły dotyczące starożytności i średniowiecza: Mirosław J. Leszka, On Leontius’ Origins and Career up Until the Year 481/482 oraz Tomasz Pełech, Kult św. Mamasa i jego transmisja (od późnego antyku do ok. XIV w.). Czasopismo dostępne jest w całości online.