Nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica” ukazała się Epopeja o wojnie punickiej, Tom I: ks. I – IX  Syliusza Italikusa w przekładzie i z przypisami Stanisława Śnieżewskiego oraz Piotra Wolskiego (ss. LIV + 195, seria Źródła historyczne, Kraków 2020).

Suliusz Italikus, Epopeja o wojnie punickiej, ks. I - IX
Suliusz Italikus, Epopeja o wojnie punickiej, ks. I – IX

Więcej informacji: strona wydawnictwa