Nakładem Oxford University Press ukazała się praca zbiorowa pt. The Novel of Neronian Rome and its Multimedial Transformations. Sienkiewicz’s Quo vadis pod redakcją Moniki Woźniak i Marii Wyke (Oxford 2020, ss. 352).

The Novel of Neronian Rome and its Multimedial Transformations. Sienkiewicz’s Quo vadis

Więcej informacji: strona wydawnictwa.