Czasopismo Collectanea Philologica (20 pkt) zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (24/2021). W spektrum zainteresowań czasopisma są artykuły naukowe dotyczące tematyki szeroko rozumianej starożytności oraz recepcji antyku, jak również recenzje naukowe książek, spektakli, filmów, czy dzieł sztuk pięknych podejmujących tematykę antyku śródziemnomorskiego. Szczegółowe informacje dla Autorów można znaleźć na stronie czasopismaTeksty można przesyłać na adres: collectanea@op.pl do 30 kwietnia 2021 r.