Nakładem wydawnictwa De Gruyter ukazała się książka The Genres of Late Antique Christian Poetry pod redakcją Fotini Hadjittofi i Anny Lefteratou. W tomie znalazła się m.in. praca Anny Marii Wasyl pt. The Late Roman Alcestis and the Applicability of Generic Labels to Two Short Narrative Poems (2020, ss. 335).

 The Genres of Late Antique Christian Poetry
The Genres of Late Antique Christian Poetry

Więcej informacji: strona wydawnictwa