Nakładem wydawnictwa Avalon ukazała się książka Renaty Leśniakiewicz-Drzymały pt. Mitologia Północy a chrześcijaństwo. Funkcjonowanie wybranych elementów przedchrześcijańskich mitów w średniowiecznej kulturze chrześcijańskiej w świetle źródeł skandynawskich i anglosaskich (Kraków 2020, ss. 368).

Renata Leśniakiewicz-Drzymała, Mitologia Północy a chrześcijaństwo

Więcej informacji: strona wydawnictwa.