Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Andrzeja Tadeusza Staniszewskiego pt. Historyje krakowskie. Funkcjonowanie narracyjnych tekstów popularnych we wczesnonowożytnej aglomeracji krakowskiej (Kraków 2020, ss. 322). Na profilu Facebook WUJ posłuchać można również prezentacji Autora.

Andrzej Tadeusz Staniszewski, Historyje krakowskie
Andrzej Tadeusz Staniszewski, Historyje krakowskie

Więcej informacji: strona wydawnictwa