Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie ukazała się książka Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej pod redakcją Wojciecha Iwańczaka, Agnieszki Januszek-Sieradzkiej i Janusza Smołuchy (Kraków 2020, ss. 600).

Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej
Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej

Więcej informacji: strona wydawnictwa