Nakładem wydawnictwa UŁ w serii Byzantina Lodziensia (t. XXXIX) ukazała się praca zbiorowa pt. Widmo Mahometa, cień Samuela. Cesarstwo bizantyńskie w relacji z przedstawicielami innych religii i kultur (VII–XV w.) po redakcją Zofii A. Brzozowskiej, Mirosława J. Leszki, Teresy Wolińskiej i Kiriła Marinowa (Łódź 2020, ss. 380).

Widmo Mahometa, cień Samuela.

Więcej informacji: strona UŁ.