W najnowszym tomie Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej (19, 2020) znajdują się dwa artykuły ściśle związane z antykiem: Aleksandra Arndt Z dębem i lipą przez stulecia [link] oraz Magdalena StuligroszPrzedstawienia lasu w ekskursach etnograficzno-geograficznych w „Dziejach” Herodota z Halikarnasu [link].