Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazały się Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora w przekładzie i opracowaniu Rafała Kosińskiego, Adriana Szopy i Kamilli Twardowskiej (Kraków 2019, ss. 579).

Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora

Więcej informacji: strona wydawnictwa.