Dnia 19 marca 2020 r. o godz. 12.00 w Collegium Minus UAM odbędzie się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Jerzego Danielewicza, filologa klasycznego, literaturoznawcy, hellenisty i tłumacza literatury antycznej. Rozprawa doktorska, którą Profesor obronił przed półwieczem, nosiła tytuł Technika opisów w „Metamorfozach” Owidiusza (praca ogłoszona drukiem w 1971 r.).