W wydanej przez wydawnictwo De Gruyter książce Xenophon on Violence pod red. Aggelosa Kapellosa ukazała się m. in. praca Bogdana Burligi pt. Xenophon’s biaios didaskalos: Thinking War and Empire in the Cyropaedia (2019, ss. 204).

Xenophon on Violence
Xenophon on Violence

Więcej informacji: strona wydawnictwa