Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka Ivana Petrova i Zofii A. Brzozowskiej pt. Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji. Unikatowy zabytek piśmiennictwa staroruskiego i jego polski przekład (Łódź 2019, ss. 436).

Ivan Petrov, Zofia A. Brzozowska, Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji
Ivan Petrov, Zofia A. Brzozowska, Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji

Więcej informacji: strona wydawnictwa