Ukazał się nowy (32/2019) zeszyt  czasopisma Fasciculi Archaeologiae Historicae. Tom poświęcony jest śmieciom, nieczystościom i recyklingowi od średniowiecza (głównie) po współczesność z perspektywy archeologicznej. Czasopismo jest dostępne za darmo w Internecie.


Fasciculi Archaeologiae Historicae
Fasciculi Archaeologiae Historicae

Więcej informacji: strona czasopisma