Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Urszuli Zachary-Związek pt. Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy (Warszawa 2019, ss. 112).

Urszula Zachara-Związek, Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy
Urszula Zachara-Związek, Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy

Więcej informacji: strona wydawnictwa