Nakładem Wydawnictwa UG ukazały się Fragmenty w „Excerpta Constantiniana” Ktezjasza z Knidos z wprowadzeniem Krzysztofa Głombiowskiego w przekładzie i opracowaniu tekstu greckiego Anny Marchewki i Krzysztofa Głombiowskiego (Gdańsk 2019, seria: Studia Hellenica Gedanensia I).


Ktezjasz z Knidos, Fragmenty w Excerpta Constantiniana
Ktezjasz z Knidos, Fragmenty w Excerpta Constantiniana

Więcej informacji: strona wydawnictwa