W dniach 6-8 maja 2020 r. w Krasnymstawie odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Krasnostawskie kolegium Jezuitów: miejsce – ludzie – dzieła – konteksty organizowana przez Instytut Filologii Klasycznej UAM, Katedrę Literatury Staropolskiej KUL oraz Muzeum Regionalne w Krasnymstawie. Zgłoszenia można przesyłać do 29 lutego 2020 r. Więcej informacji: profil fb wydarzenia.