Nakładem wydawnictwa UR w serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich (t. 3) ukazała się praca zbiorowa pt. Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych pod redakcją Andrzeja Janeczka, Michała Parczewskiego i Michała Dzika (Rzeszów 2019, ss. 418).

Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych

Więcej informacji: strona wydawnictwa