Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka Andrzeja Suskiego, Alessandro Toniolego i Manlio Sodiego pt. Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale (Toruń 2019, ss. 732).

Andrzej Suski, Alessandro Toniolo, Manlio Sodi, Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI)
Andrzej Suski, Alessandro Toniolo, Manlio Sodi, Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI)

Więcej informacji: strona wydawnictwa