Redakcja czasopisma Annales UMCS sec. F – Historia zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru za rok 2019. Termin zgłaszania tekstów upływa 31 października 2019 r. Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (20 pkt.).

Teksty powinny odnosić się do następujących dziedzin:
• historia polityczna;
• historia społeczna;
• historia gospodarcza;
• historia kultury;
• historia dyplomacji;
• historia wojskowości;
• historia religii;
• historia edukacji;
• historia historiografii;
• gender history;
• metodologia historii;
• pamięć wspólnoty;
Preferowanymi językami publikacji są polski i angielski. Redakcja przyjmuje także teksty napisane w językach kongresowych. Artykuły należy zgłaszać poprzez stronę: https://journals.umcs.pl/f.
W przypadku pytań Redakcja prosi o kontakt mailowy: jsobiesiak@yahoo.com lub a.a.obara@gmail.com