Redakcja czasopisma Quaestiones Oralitatis zaprasza do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu. Termin nadsyłania tekstów do rocznika 2019 upływa 15 października 2019 r.
W czasopiśmie publikowane są teksty na temat relacji między kulturą piśmienną a oralną. Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (20 pkt.). Adres nadsyłania prac: pbto.wf@uwr.edu.pl
Więcej informacji: strona czasopisma