Nakładem TW Historia Iagellonica ukazała się książka Macieja Piegdonia pt. Ager Gallicus. Polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e. (Kraków 2019, ss. 377).

Maciej Piegdoń, Ager Gallicus. Polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e.
Maciej Piegdoń, Ager Gallicus. Polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e.

Więcej informacji: strona wydawnictwa