Redakcja czasopisma Conversatoria Linguistica zaprasza do nadsyłania artykułów i recenzji do kolejnego numeru (za rok 2019). W czasopiśmie publikowane są teksty dotyczące szerokiego spektrum tematów językoznawczych. Możliwa jest również publikacja artykułów o charakterze interdyscyplinarnym, w których tematyka językoznawcza jest wyraźnie widoczna. Na oryginalne prace naukowe napisane w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub niemieckim redakcja czeka do 30 listopada 2019 r.
Gotowe teksty lub zapytania związane z publikacją należy kierować na adres korespondencyjny: conversatoria-linguistica@uph.edu.pl. Najnowszy numer czasopisma dostępny jest na stronie: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/testowe/issue/view/68