Nakładem wydawnictwa Chronicon ukazała się książka Kamila Kajkowskiego pt. Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne (Wrocław 2019, ss. 494 ).

Kamil Kajkowski, Obrzędowość religijna Pomorzan we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczne

Więcej informacji: strona wydawnictwa.