Do 1 grudnia 2019 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Plutarch and his Contemporaries. Sharing the Roman Empire. 12th International Congress of the International Plutarch Society, która odbędzie się w dniach 3-6 września 2020 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

[gview file=”http://classica-mediaevalia.pl/wp-content/uploads/2019/06/CFP-IPS-2020.pdf”]