Nakładem Wydawnictwa TUM ukazała się książka Wojciecha Bejdy pt. Od Saula do Jozjasza. Monarchia biblijna w Starożytnościach żydowskich Józefa Flawiusza w porównaniu z żydowską literaturą okresu drugiej świątyni i pismami rabinicznymi (Wrocław 2019, ss. 224).

Wojciech Bejda, Od Saula do Jozjasza. Monarchia biblijna w Starożytnościach żydowskich Józefa Flawiusza
Wojciech Bejda, Od Saula do Jozjasza. Monarchia biblijna w Starożytnościach żydowskich Józefa Flawiusza

Więcej informacji: strona wydawnictwa