Nakładem wydawnictwa UAM w serii Fontes Historiae Antiquae (t. XXXIX) ukazały się  Czyny i powiedzenia godne pamięci w dziewięciu księgach Waleriusza Maksymusa w przekładzie i opracowaniu Ignacego Lewandowskiego (Poznań 2019, ss. 648 + mapy).

Waleriusz Maksymus, Czyny i powiedzenia godne pamięci w dziewięciu księgach

Więcej informacji: strona wydawnictwa.